Borumtoften

Et gammelt navn i kommunal forklædning.

Ejerne af gården på Langelinie 42 kaldte som mange andre den inderste del af deres mark for “Towten” (toften).
I 1990 ønskede Brabrand Boligforening at bygge seks almennyttige boliger på en del af jorden. Gårdejer Clara Andersen blev bedt om et forslag til navn, og det faldt hende naturligt at foreslå “Toften”.
Da dette navn inden for kommunens grænser i forvejen var optaget (i Lystrup), fulgte kommunen forslaget på den måde, at den navngav vejen Borumtoften.