Nej, det er ikke Borum Højgård

En halv tvillingegård.

En halv tvillingegård.

Luftbilledet viser ikke Borum Højgård, Erik Rasmussens gård, Borum Byvej 18, sådan som man let kan tro, men derimod den anden halvdel af den tvillingegård, som de tilsammen udgør.

Begge havde dengang en portlænge af bindingsværk ud til Bysvinget. Men på den østlige af de to gårde – altså den på billedet – blev længen revet ned og i 1957 delvist erstattet af en muret lade i gule sten. Længen i venstre side ligger langs skel og menes opført i 1925, men det står fast, at de to gårde i århundreder har ligget på denne måde og haft tilsammen 7 længer. Tidligere har der også været andre tvillingegårde i Borum, især på sydsiden af Langelinie.

Det grundmurede stuehus blev bygget i 1909, men mere bemærkelsesværdig er faktisk staldlængen fra 1925 mod øst. Den blev nemlig tækket med det første tag af asbestcement (eternit) i miles omkreds. Folk kom rejsende langvejs fra for at se fremskridtet. En fjerdedel af taget blev først udskiftet i 2000, og resten holder stadig – 80 år senere.

Gården, i dag Bysvinget 1, var oprindelig uden navn, men blev kaldt “Hvidkjærs gård” efter ejeren, Laurs Hvidkjær. Senere ejere var Johannes og Marie (Hvidkjær) Møller og 1976-92 Jens Skjold Jensen. Den nuværende ejer, Peter Ekman, har navngivet ejendommen “Storkesig”, hvilket er nærliggende, da dens jord grænser til Storkesiget med Storkesig Bæk nord for Borum By.