Vind Skov (Vindskov)

Navnet er endnu i anvendelse – også som Borum Vindskov – for en større samlet skov lige langt fra Borum, Sabro og Mundelstrup (nabogårdene Vindskovgård ligger fx. i Sabro, mens Overskovlund hører til Borum).

Oprindelig bønderskov med små parceller, dog med Frijsenborg som ejeren. Siden bl.a. ejet af Mundelstrupgård, Borum Østergård, så Aarhus Emballagefabrik, siden 1980erne Frijsenborg Gods og Skovbrug, siden 2001 af grænsekøbmandsfamilien Fleggaard.

I Vind Skov lå skovfogedhuset. Nu er det revet ned og erstattet af et fritidshus.